Handlingar

Saksbehandler

Frå HVL - IT

Denne artikkelen er tilgjengelig for offentligheten!

Ansvar/oppgåve

 • Løyse saker som er satt på ein av dine team.
  • Sjekke lista
 • Når du skal ha ferie
  • Gå gjennom saker, informer kunde, saker som ikkje kan vente noteres ned, refordeles, eller informer team leder.

Use cases

 • Fordele saker
  • Ein sak du kan løyse
  • Ein sak som må settes på team
  • Liste over saker
  Servicedesk kontroller liste over saker på egen lokasjon først deretter "tom" lokasjon, og andre lokasjoner.
  • Kontroller liste over saker på eget team
 • Ein sak skal ha ein eiger
  • Det kan vere misvisende at sakene har status «tildelt», i dette eksempelet, er det fordi dei er tildelt «Servicedesk HVL», dei har, som du kan sjå, ingen «Eier», det er ingen som har «tatt» saken.
 • Løyse ein sak
  • Sette seg inn i saken
  • Kategorisere saken
 • Fordele ein sak
 • Mangler svar frå kunde
 • Løyst vs Lukket
  • Ein løyst sak kan fortsatt få svar frå kunde, dersom det kommer svar til ein lukket sak, blir det ein ny sak.