Handlingar

SPSS Guide

Frå HVL - IT

Denne artikkelen er tilgjengelig for offentligheten!


Installasjonsvegledning spss


Nedlastning

Gå til Sharepoint, logg deg på med brukarnavn og passord. når du er inne kan du klikke på spss, og velg SPSS Mac, eller Windows.


Vegledningen er laga for windows, men prinsippet er likt om du brukar mac.

OBS! Du må vere tilkopla skulen sitt nettverk for å installere SPSS på di eiga maskin.

Spss1.png

1.klikk next

Spss2.png

2.Velg i accept og klikk next

Spss3.png

3.vel yes og klikk next

Spss4.png

4. vel I accept og klikk next

Spss5.png

5. vel I accept og klikk next

Spss6.png

6. Next

Spss7.png

7. Install

Spss8.png

8.Finish

spss9

9. license product

Spss10.png

10.Next

Spss11.png

11.next

Spss12.png

12.Vel concurrent og klikk next

Spss13.png

13. Skriv inn sitron.hvl.no

Spss14.png

14. Klikk finish.

Spss15.png

For å bruke spss heime kan du bruke verktyget: spss commuter license.

Spss16.png

Marker spss 25, velg ant dagar maks 7 og klikk check out (dette må gjerast via nettet til høgskulen eller via løysinga VPN Stud-easy).