Handlingar

Krav til passord ved HVL

Frå HVL - IT

Obs! Denne artikkelen er tilgjengelig for offentligheten!

Husk at passordet ditt er personlig, det skal ikke gis videre til andre. Passordet som du bruker på høgskolens dataanlegg må ha minst 14 tegn, og det må inneholde tegn fra minst tre av følgende fire kategorier med tegn:

  • Store bokstaver i det engelske alfabetet (ÆØÅ kan ikke brukes)
  • Små bokstaver i det engelske alfabetet (æøå kan ikke brukes)
  • Tall (0-9)
  • Spesialtegn, for eksempel: ! $ % ( ) - + ' = / : ? < > . , " '

"§" og ";" må ikke brukes da det skaper problemer med innlogging i P360.
Unngå mellomrom som første tegn. Dette skaper problemer for Office 365-tjenesten.


Anbefaling

HVL-IT følger NSM sine anbefalinger knyttet til passordkompleksitet. NSM anbefaler bruken av setninger som passord. Setningen bør ikke inneholde personalia som vil enkelt kunne søkes opp på nett (f.eks. adresse, fødselsdato, telefonnummer).