Handlingar

Endnote

Frå HVL - IT

OBS! Denne artikkelen er tilgjengelig for offentligheten!

Endnote.jpg

EndNote er et program som håndterer referanser i Microsoft Word. HVLs lisens for EndNote gjelder alle studenter og ansatte. Installasjon på HVLs maskiner blir gjort gjennom Programvaresenter i Windows. For installasjon på egen maskin, lastar ein ned installasjonsfil og lisensnøkkel fra HVL sine nettsider under "anna programvare".

Når du er logga inn med studentnummer@stud.hvl.no, finn du installasjonsfilene for EndNote under EndNote, og henholdsvis Mac, eller Windows. For Mac Treng du berre éin fil, EndNoteX9SiteInstaller.dmg.

Windows krever både Licence.dat og ENX9Inst.msi. Filene må lastes ned til samme folder for at installasjonen skal fungere. Den enkleste måten å gjere dette på, er å laste filene ned separat, ved å klikke på filnavnene.

Installasjon for Windows

Lukk Office-programmer som Word og Powerpoint. Klikk på ENX9Inst.msi og følg instruksjonene på skjermen. Om du får spørsmål om å taste inn lisensnøkkel, lukk programmet og sørg for at filen Licence.dat ligger i samme folder som installasjonsprogrammet, og start deretter på nytt.

Installasjon på Mac

Åpne filen EndNoteX9SiteInstaller.dmg, og dobbelklikk på ikonet over Install EndNoteX9.app. Følg instruksjonene på skjermen.