Handlingar

Bruk av klasserom i Førde

Frå HVL - IT

(Omdirigert frå Bruk av klasserom Førde)

OBS! Denne artikkelen er tilgjengelig for offentligheten!

Dei fleste klasserom i Førde følg same standard på korleis ein får bilde på projektor frå bærbar og stasjonær PC. Dette er ein generell brukerveiledning som vil fungere for dei fleste klasserom i Førde. Desse klasseromma støttar kun VGA som standard. Dersom andre portar skal nyttast har IT overgang som kan lånast etter avtale.

Avvik

Liste over kva klasserom som ikkje følg denne standarden. Desse klasseromma vil ha sine eigne brukarrettleiingar på si respekterte side.

Førde Førde

Førde Festsalen

Førde Nordfjord

Førde Sunnfjord

Førde Nygaard

Oversikt over skap:

Frå topp til bunn:

Equalizer
Forsterker
DVD spelar (Utfasa)
mus og tastatur samt diverse fjernkontrollar
Stasjonær
Av og på brytarar til skapet
Hovudstraum brytar og straumskinne

Skap oversikt.jpg

Brukarveiledning

Skru på anlegget med grøn knapp, Merka med raud firkant. Sørg for at brytaren under er på, også merka med raud firkant.
Hoved straum brytarar.jpg
Skru på projektor med fjernkontroll, merka med raud firkant.
Fjernkontrol Projektor av-paa.jpg
Dersom stasjonær PC skal nyttast, sjekk at datamskina er påskrudd, solid kvitt lys, merka med raud firkant.

Pulserande lys: Maskina er i dvale, må til tider ha ein tvinga omstart.

Stasjoner skap.jpg
Sett brytaren ved tavla til rett kjelde, merka med raud firkant.

Posisjon varierar frå klasserom til klasserom, posisjon og kjelde skal vere påklistra.

Berbar-stasjoner brytar.jpg
For å få lyd sett rett kjelde på forsterkaren. Kva knappar gjer skal vere påklistra. Sjekk også at forsterkaren er påskrudd med brytar heilt til venstre.
Forsterkar kanalar.jpg
Justering av volum gjer du med "Master # Stereo", der # er anten 1 eller 2, dette kan varierar frå klasserom til klasserom.
Forsterkar Volum.jpg

Typiske problem

Dersom du fortsatt manglar bilde etter å ha gått gjennom stega ovanfor, trykk på Source Search på fjernkontroll, merka med raud firkant.
Fjernkontrol Projektor, source search.jpg
Dersom berre halve bilde visast på projektoren, trykk på Source Search på fjernkontroll, merka med raud firkant.
Fjernkontrol Projektor, source search.jpg
Sjekk at rett kabel er kopla til rett port ved tavla. Skjerm på kateteret skal koplast i port merka "Monitor".

Berbar skal koplast i port merka "Berbar"

Tavle kablar.jpg
Dersom du manglar lyd på bærbar, sjekka at lydkabelen er tilkopla, merka med raud firkant.

Den må også vere tilkopla lydutgangen på den bærbare.

Tavle kablar lyd.jpg
Dersom du manglar bilde på skjermen på kateteret så sjekk at straumkabelen er tilkopla I begge ender. Enkelte klasserom har skøyta straumkabel, sjekk at den er intakt.