Handlingar

Appletv på eduroam

Frå HVL - IT

Før du starter

I tillegg til en AppleTV må følgende være på plass før du starter:

Framgangsmåte

I Apple Configurator 2, første gang

Første steg består i å gjøre klar konfigurasjonsfilen (en profil) som så skal overføres til AppleTV.

 1. Start programmet Apple Configurator 2, og velg New Profile fra File-menyen.
 2. Under Generelt og i feltet Name skriver du inn et profilnavn (f.eks. eduroam). Feltet Identifier får automatisk en unik tekstverdi – denne trenger du ikke å endre.
  AppleConfig-general.png
 3. Velg Wi-Fi i venstremenyen og trykk Configure.
 4. Gi følgende verdier:
  AppleConfig-wifi.png
  1. Feltet Service Set Identifier (SSID) gir du verdien eduroam
  2. I feltet Security Type velger du verdien WPA / WPA2 Enterprise
  3. I feltet Accepted EAP Types krysser du av for verdien PEAP
  4. I feltet Username skriver du inn brukernavnet ditt for eduroam. Husk å ha med endelsen @stud.hvl.no
  5. I feltet Password skriver du inn passordet ditt
 5. Velg Certificates i ventremenyen og trykk Configure.
 6. Lokaliser og velg sertifikatet for radius-tjenesten ved Høgskulen. Filnavnet på dette sertifikatet er eduroam.hvl.no.cer.
 7. Velg Wi-Fi fra venstremenyen på nytt, og deretter ’fanen’ Trust.
 8. Kryss av foran eduroam.hvl.no i feltet Trusted Certificates.
 9. Arkiver profilen du nå har satt opp. Merk at du kan få beskjed om at profilen du nå prøver å lagre inneholder en feil. Trykk knappen Save Anyway.

På AppleTV, første gang

Neste steg består i å sikre at AppleTV har riktig dato- og tidsinformasjon. For å oppnå dette må AppleTV kobles på et nettverk. Gjør følgende:

 1. Sett opp Internettdeling på mobilen.
 2. Koble AppleTV til det trådløse nettverket fra mobilen.

I Apple Configurator 2, andre gang

 1. Koble AppleTV og Mac sammen. Mulig du må fjerne HDMI-kabelen fra AppleTV for å få plass.
 2. I Apple Configurator 2 under ’fanen’ All Devices vil nå AppleTV dukke opp.
 3. Dobbel-klikk på bildet av AppleTV.
 4. Velg Profiles i venstremenyen og trykk Activate. Deretter trykk Add Profiles...
 5. Lokaliser og velg profilen du lagret i steg 9 ovenfor.
 6. Når profilen er overført kan du koble AppleTV og Mac fra hverandre.

På AppleTV, andre gang

 1. Velg Innstillinger og deretter Generelt.
 2. I bunnen av den nye menyen finner du valget Profiler. Velg denne og kontroller at profilen du overførte i et tidligere steg har kommet inn. Velg deretter denne profilen og kontroller at datoen for mottatt profil er korrekt.
 3. Gå tilbake til Generelt, og velg Nettverk og så Wi-Fi. Vent til Andre nettverk dukker opp og velg eduroam fra denne listen.

Du skal nå ha en AppleTV som er tilkoblet eduroam.