Handlingar

Stord HOV 233

Frå HVL - IT

OBS! Denne artikkelen er tilgjengelig for offentligheten!

<OVERSIKTSBILDE AV ROMMET HER>

Spesifikasjoner
Maskinnavn HVL/HSF/HIB/HSH tag
Maskintype Produsent Modell Type
Kapasitet (personer) Antall personer
Projektor Ja/Nei (antall lerret og/eller projektorer)
Oppløsning (anbefalt) Anbefalt oppløsning.
Smartboard Ja/Nei
Lyd Ja/Nei (Mono/Stereo/Surround)
Mikrofon Ja/Nei (Type mikrofon(er))
Videokonferanse Ja/Nei (Type)
Muligheit for bruk av Skype Ja/Nei
Eksternt Utganger for ekstern PC

Type rom, navn på rommet, og lokasjon.

Undervisning

Kort oppsummering av hvordan man raskt kommer i gang med undervisning.

Oppsett

Steg for steg - oppsett av utstyr ved undervisning.

Bilde

Steg for steg - oppsett av projektor, skjerm på kateteret og evt. andre eksterne skjermer.

Lyd

Steg for steg - oppsett og justering av lyd.

Mikrofon

Steg for steg - oppsett av mikrofoner i rommet.

Avslutt

Steg for steg - avslutte undervisning.

Videokonferanse

Dersom rommet har videokonferanse, steg for steg på hvordan dette settes opp.

Dokumentasjon

Bilde

Lyd

Mikrofon

Referanser