Handlingar

Programvare (Student)

Frå HVL - IT

Versjonen frå 30. juli 2018 kl. 13:36 av Kennetha (Diskusjon | bidrag)

Microsoft Office og OneDrive

Statistikk og analyse

  • NVivo - analyse av kvalitative data
  • SPSS - håndtering og analyse av data