Handlingar

Linux

Frå HVL - IT

Denne arikkelen er tilgjengelig for offentligheten!

Linux logo.png

Et gratis alternativ til Windows og MacOS.

Kom i gang

Privat- og fellesområde for ansatte

For å mappe opp filområder i HVL ved oppstart, følg veiledningen videre.

 1. Åpne terminal
 2. Opprett tekstfil under /home/linuxbrukernavn/.smbcredentials og skriv inn:
  username=hvlbrukernavn
  password=hvlpassord
  domain=hvl.no
 3. Endre eigarskap og rettighetar på fila slik at berre root kan lese med sudo chown root:root /home/linuxbrukernavn/.smbcredentials og sudo chmod 600 /home/linuxbrukernavn/.smbcredentials
 4. Installer cifs-utils (hvis ikke dette allerede er installert)
  apt install cifs-utils
 5. Legg til disse linjene i /etc/fstab (kjør id | grep $USER for å finne UID og GID knyttet til brukeren din).
  1. Fellesrom for tilsette:
   //sog-fst-01.hvl.no/data$ /home/linuxbrukernavn/hvl/felles\040for\040tilsette cifs uid=1000,gid=1000,credentials=/home/linuxbrukernavn/.smbcredentials,rw,vers=3.0 0 0
  2. Mine dokumenter:
   //sog-fst-01.hvl.no/privat$/hvlbrukernavn/documents /home/linuxbrukernavn/hvl/documents cifs uid=1000,gid=1000,credentials=/home/linuxbrukernavn/.smbcredentials,rw,vers=3.0 0 0
  3. Skrivebord:
   //sog-fst-01.hvl.no/privat$/hvlbrukernavn/desktop /home/linuxbrukernavn/hvl/desktop cifs uid=1000,gid=1000,credentials=/home/linuxbrukernavn/.smbcredentials,rw,vers=3.0 0 0
  4. Bilder:
   //sog-fst-01.hvl.no/media$/hvlbrukernavn/pictures /home/linuxbrukernavn/hvl/pictures cifs uid=1000,gid=1000,credentials=/home/linuxbrukernavn/.smbcredentials,rw,vers=3.0 0 0
  5. Musikk:
   //sog-fst-01.hvl.no/media$/hvlbrukernavn/music /home/linuxbrukernavn/hvl/music cifs uid=1000,gid=1000,credentials=/home/linuxbrukernavn/.smbcredentials,rw,vers=3.0 0 0
  6. Video:
   //sog-fst-01.hvl.no/media$/hvlbrukernavn/video /home/linuxbrukernavn/hvl/video cifs uid=1000,gid=1000,credentials=/home/linuxbrukernavn/.smbcredentials,rw,vers=3.0 0 0
  7. Mitt undervisningsrom:
   //sog-fsu-01.hvl.no/privattils$/hvlbrukernavn/documents /home/linuxbrukernavn/hvl/mitt\040undervisningsrom cifs uid=1000,gid=1000,credentials=/home/linuxbrukernavn/.smbcredentials,rw,vers=3.0 0 0
 6. Opprett mappen "hvl" under "home".
 7. Opprett deretter disse undermappene:
  1. Felles for tilsette
  2. Documents
  3. Desktop
  4. Music
  5. Video
  6. Pictures
  7. Mitt undervisningsrom
 8. Kjør i terminal:
  sudo mount -a for å teste.

NTP (tidsservere)

Ved Høgskulen på Vestlandet er standard tidsservere for din distribusjon sannsynligvis blokkert. Dermed vil klokken din gå feil.

For å sette opp Høgskulen på Vestlandet sine tidsservere:

 1. Åpne terminal.
 2. Installer ntpd.
  apt install ntp
 3. Rediger /etc/ntp.conf og legg til disse i listen over ntp-servere:
  1. Førde
   server 158.37.13.1
  2. Sogndal
   server 158.37.154.1
 4. Last inn ntpd på nytt:
  systemctl reload ntp.service
 5. For å sjekke om tidsserverne fungerer, kjør:
  ntpq -p