Handlingar

Linux

Frå HVL - IT

Versjonen frå 19. februar 2018 kl. 15:18 av Kennetha (Diskusjon | bidrag)
Linux logo.png


Kom i gang

Privat- og fellesområde

 1. Åpne terminal
 2. Opprett tekstfil under /home/linuxbrukernavn/.smbcredentials og skriv inn:
  username=hvlbrukernavn
  password=hvlpassord
 3. Installer cifs-utils (hvis ikke dette allerede er installert)
  apt install cifs-utils
 4. Legg til disse linjene i /etc/fstab.
  //sog-fst-01.hvl.no/privat$/brukernavn/documents /home/linuxbruker/hvl/documents cifs uid=1000,gid=1000,credentials=/home/linxbruker/.smbcredentials,rw,vers=3.0 0 0
  //sog-fst-01.hvl.no/privat$/brukernavn/desktop /home/linuxbruker/hvl/desktop cifs uid=1000,gid=1000,credentials=/home/linuxbruker/.smbcredentials,rw,vers=3.0 0 0
  //sog-fst-01.hvl.no/media$/brukernavn/pictures /home/linuxbruker/hvl/pictures cifs uid=1000,gid=1000,credentials=/home/linuxbruker/.smbcredentials,rw,vers=3.0 0 0
  //sog-fst-01.hvl.no/media$/bruernavn/music /home/linuxbruker/hvl/music cifs uid=1000,gid=1000,credentials=/home/linuxbruker/.smbcredentials,rw,vers=3.0 0 0
  //sog-fst-01.hvl.no/media$/brukernavn/video /home/linuxbruker/hvl/video cifs uid=1000,gid=1000,credentials=/home/linuxbruker/.smbcredentials,rw,vers=3.0 0 0
  //sog-fsu-01.hvl.no/privattils$/brukernavn/documents /home/linuxbruker/hvl/mitt\040undervisningsrom cifs uid=1000,gid=1000,credentials=/home/linuxbruker/.smbcredentials,rw,vers=3.0 0 0
 5. Opprett mappen "hvl" under "home".
 6. Opprett deretter disse undermappene:
  1. Documents
  2. Desktop
  3. Music
  4. Video
  5. Pictures
  6. Mitt undervisningsrom
 7. Kjør i terminal:
  sudo mount -a

NTP (tidsservere)

Ved Høgskulen på Vestlandet er standard tidsservere for din distribusjon sannsynligvis blokkert.

For å sette opp Høgskulen på Vestlandet sine tidsservere:

 1. Åpne terminal.
 2. Installer ntpd.
  apt install ntp
 3. Rediger /etc/ntp.conf og legg til disse i listen over ntp-servere:
  server 158.37.13.1
  server 158.37.154.1
 4. Last inn ntpd på nytt:
  systemctl reload ntp.service
 5. For å sjekke om tidsserverne fungerer, kjør:
  ntpq -p